birer birer

adv. one by one, one after another, severally, singly
* * *
1. one after another 2. one after the other 3. one by one

Turkish-English dictionary. 2013.

Look at other dictionaries:

 • birer — sf. Bir sayısının üleştirme sayı sıfatı, her birine bir Birer kalp bıraktılar bize kırık / Ömrümüzce gözyaşı döktürecek. C. S. Tarancı Birleşik Sözler birer ikişer …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • birer ikişer — zf. Tek veya birkaçı birlikte olarak Demin trenin gürültüsünden ürküp havalanan güvercinler şimdi birer ikişer perona konuyorlardı. H. Taner …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • iskambil kâğıdı gibi devrilmek — birer birer ve birbiri ardı sıra devrilmek …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • yılar yılar — birer birer, yavaş yavaş …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • birin birin — birer birer III, 360 …   Divan-i Luqat-i it-Türk Dizini

 • birar — birer, yekayek, ayrı ayrı, cüda cüda …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • yeke yarım — birer, yarımşer …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • ÜNVAN-I MÜLÂHAZA — Bir şeyin hakikatını bir derece düşünebilmek için olan isim, tabir ve vasıta.(Mi raciyedeki mâceralar, mâlumumuz olan mânalarla, o kudsi ve nezih hakikatları ifade edemiyor. Belki o muhavereler birer ünvan ı mülâhazadır; birer mirsad ı… …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

 • Gramática del turco — Contenido 1 Olmak Eylemi (Los verbos Ser y Estar) 2 Contenidos 2.1 Introducción 2.2 Partes de la oración …   Wikipedia Español

 • LİSAN-I HAL — Hal dili. Bir şeyin görünüşü ile bir mânâ ifade etmesi (Bak: Hal)(Akılları gözlerinde olan avama ders veren fiildir, lisan ı haldir.)(Bütün mevcudat, her birisi birer mahsus tesbih ve birer hususi ibadet, birer hâs secde ettikleri gibi, bütün… …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

 • ULUHİYET-İ MUTLAKA — Kayıt altında olmayan, mutlak uluhiyet. Ancak bir tek İlâhın mâbud oluşu.(Evet, nev i beşerin her taifesi birer nevi ibadetle fıtrî gibi meşgul olması ve sair zihayatın belki cemâdâtın dahi fıtrî hizmetleri birer nevi ibadet hükmünde bulunması ve …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.